Cases del carrer de Baix, 31-33 Sant Pere de Riudebitlles

Alt Penedès
C. de Baix, 31-33

Coordenades:

41.45439
1.70351
391714
4590012
08232 - 144
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XXI
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
1801109CF9910S0001JU
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Conjunt de dues cases construïdes entre els segles XVII i XVIII. Es tracta dels dos únics edificis de l'espai, trobant-se adossats de forma paral·lela. Consten de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Presenten sengles portals adovellats, un d'arc de mig punt i l'altre d'arc escarser. Les finestres es distribueixen per la façana de forma aleatòria i són totes d'arc pla arrebossat, algunes amb ampit motllurat i d'altres de factura moderna. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.

S'utilitzen com a allotjament rural.