Casa del C. de Baix, 14 Sant Pere de Riudebitlles

Alt Penedès
C. de Baix, 14

Coordenades:

41.45384
1.70374
391733
4589950
08232 - 143
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XIV-XVIII
Regular
El revestiment de la façana es troba deteriorat.
Fàcil
Residencial
Privada
1801705CF9910S0001TU
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Casa d'origen probablement medieval que va consolidar-se entre els segles XVI i XVIII. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un gran portal d'arc de mig punt adovellat. Al pis té dos finestrals d'arc pla arrebossat i a les golfes un amb llinda de fusta. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules. El tractament exterior del mur és de restes d'arrebossat de morter de calç.

No s'ha pogut accedir a l'interior per