Casa del carrer Major, 35 Sant Pere de Riudebitlles

Alt Penedès
C. Major, 35

Coordenades:

41.45349
1.70319
391686
4589912
08232 - 142
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XV-XX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
1701403CF9910S0001YU
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Casa  d'origen probablement medieval que ha estat notablement reformada al segle XX. És un edifici cantoner i de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures, de les quals la majoria són de factura moderna. El portal d'accés és d'arc de mig punt adovellat. A la planta baixa les finestres són d'arc pla arrebossat, al pis d'arc de mig punt i a les golfes d'arc escarser. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.