Casa del C. Major, 32 Sant Pere de Riudebitlles

Alt Penedès
C. Major, 32

Coordenades:

41.45342
1.70341
391704
4589904
08232 - 145
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Regular
La planta baixa ha estat modificada per fer-hi un local comercial
Fàcil
Residencial
Privada
1801714CF9910S0001DU
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Casa construïda a principi del segle XX, de la qual no se'n conserva la planta baixa per una reforma moderna. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El pis presenta dos finestrals amb sortida a un balcó corregut de baranes forjades i tenen la part superior decorada amb garlandes pintades. Sobre el seu eix, a les golfes hi ha sengles finestres d'arc pla arrebossat. El coronament està definit per una cornisa motllurada amb voladís. El tractament exterior del mur és arrebossat i pintat, amb rajola a la planta baixa.