Casanoves Sant Salvador de Guardiola

Bages
Sector nord del terme
Carretera vella d'Igualada (C-37 z) al km. 87,4 camí en direcció W i després N, uns 2 km.
345

Coordenades:

41.69695
1.76316
397082
4616869
08098-129
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modern
Medieval
Popular
XVIII-XX
Dolent
Masia abandonada, en la fase inicial del procés de ruïna. Part de la coberta ha començat a cedir.
Legal
Catàleg de masies (núm. 014)
Fàcil
Sense ús
Privada
000305300CG91F0001DK
Jordi Piñero Subirana

Masia de dimensions modestes emplaçada sobre un promontori envoltat per camps que ha estat reforçat amb un important mur de contenció. Precisament la seva bona situació, al capdamunt d'aquest turonet, és l'aspecte més remarcable del conjunt, ja que la casa en si és una construcció molt senzilla. Està formada per un cos residencial, de planta rectangular i coberta a dues aigües, més una superfície important ocupada per coberts. L'habitatge ha conservat en bona mesura la seva tipologia originària, però presenta pocs elements d'interès, en part degut al seu estat actual d'abandonament i també per l'arrebossat de ciment força groller que actualment cobreix alguns dels murs i en desdibuixa la fesomia tradicional. Consta de planta baixa més un pis i golfes. La façana principal , encarada a migdia, té dues portes de les quals s'entreveuen els brancals de pedra picada i diverses finestres distribuïdes irregularment. Davant la façana queden restes d'una era enrajolada. Els murs són fets de maçoneria i en bona part també de tova. Al costat de ponent la casa té adossats diferents cossos de treball que ocupen una superfície considerable i que inclouen un bon nombre de tines. Es tracta de construccions antigues que conserven finestres emmarcades amb pedra picada. Enmig d'aquest sector s'hi ha començat a bastir una construcció moderna de totxo que resta inacabada. Al nord hi ha una altra gran cobert, aïllat, que correspon a l'antiga pallissa. Conserva diversos murs de pedra però ha estat ampliada amb obra de totxana. Al costat sud hi ha un altre cobert aïllat, més petit. A la part de llevant es conserva un mur de contenció molt sòlid que sustenta l'esplanada on s'assenta la casa, en una posició elevada.

Informació oral facilitada per Josep Cots i per Josep M. Oms Cornet.

Segons Jaume CAPDEVILA (2006: 132), en època medieval aquest mas s'anomenava Casis Noves. No en tenim més notícies fins el final del segle XVIII o principis del XIX, quan era propietat de la família March Soler, que també tenien el mas Torre del Padró, a Salelles (posteriorment conegut com a Torre Oms). Al segle XX els propietaris eren els descendents de la mateixa família, aleshores Oms. L'any 1923 hi va entrar com a masover l'avi de Josep Cots. La família Cots va habitar el mas fins els volts de 1980. L'any 1928 l'aleshores propietari Josep Oms i Rovís va fer construir una sínia prop del mas que encara es conserva. Entorn de 1940 es va connectar la sínia amb la casa a través d'un tub. Era una sínia de tracció animal, ja que a la casa fins molt endavant no hi va arribar l'electricitat, i va funcionar fins a la dècada de 1970. Posteriorment s'hi va instal·lar una bomba elèctrica i va continuar encara uns anys més. Durant tot aquest temps a la casa pràcticament no s'hi van fer obres. Més recentment, la masia ha passat a un propietari alemany que va iniciar una nova construcció a la zona de les tines amb la intenció d'adequar habitacions per a turisme rural, però aquestes obres han quedat paralitzades.

CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 132.
Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 014).