Casanova de Pallars
Perafita

  Osona
  Sector oest del terme municipal
  Emplaçament
  A 2350 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 11'050.

  Coordenades:

  42.05464
  2.09443
  425067
  4656240
  Número de fitxa
  08160 - 29
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 003A00005
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  La Casanova de Pallars està situada al límit sud d'un serrat elevat sobre el rec del gorg Negre, a l'oest de Pallars i al nord de la Casanova de la Roca.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant ampliacions. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud-oest, conté dues cantonades integrades denotant diverses etapes constructives i un cobert adossat a la part esquerra sustentat amb un pilar cantoner d'obra vista. Pròpiament a la façana, i a nivell de planta baixa, hi ha dos portals emmarcats amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta i dues finestres emmarcades amb pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb ampit de pedra, i una finestra balconera emmarcada amb pedra treballada.
  La façana nord-oest conté a nivell de planta baixa una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una estructura adossada a la part dreta, de forma semicircular, bastida amb murs de maçoneria de pedra i coberta amb lloses que correspon a l'antic forn. A nivell de primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada.
  La façana nord-est conté cinc finestres emmarcades amb pedra bisellada, dues a la planta baixa i tres al primer pis.
  La façana sud-est mostra dues parts diferenciades, a l'esquerra hi ha una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa, i una finestra balconera emmarcada amb pedra bisellada al primer pis; a la part dreta hi ha una gran obertura vertical emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta i que abarca els dos nivells de l'edifici.
  Uns metres davant de la façana principal hi ha una estructura d'usos agropecuaris bastida amb murs de maçoneria de pedra.