Cal Teulats Perafita

Osona
Sector central del terme municipal
A 1400 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 11'450.

Coordenades:

42.05189
2.10683
426090
4655923
08160-30
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Sí, IPA. 23.328
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 003A00014
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Teulats es troba situat al nord del nucli urbà de Perafita, en un punt enclotat prop del rec del Gorg Negre. Es tracta d'un edifici format per un volum d'habitatge i unes estructures agropecuàries restaurades i habilitades com habitatge modernament. El volum de l'habitatge està format per planta baixa i un pis, cobert amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Els murs són de maçoneria de pedra irregular amb cantonades diferenciades.
La façana principal, orientada al sud-est, presenta una porta d'accés emmarcada amb brancals i llinda de pedra bisellada, amb la data inscrita a la llinda de 1783 i una creu intercalada. A la dreta del portal s'obre una finestra amb ampit de pedra, brancals i llinda de pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres que segueixen la verticals de les obertures de la planta baixa; les dues estan emmarcades amb brancals de maó i coronament de maó pla. A la part esquerra de la façana s'adossen perpendicularment antigues estructures agropecuàries que presenten diferent alçada de teulada i que han estat restaurades modernament; presenten les obertures emmarcades amb fusta.
A la façana nord-est hi ha una petita finestra a nivell de planta baixa emmarcada amb brancals de maó i coronament de maó pla.
La façana nord-oest dues finestres, una a nivell de planta baixa i una a nivell de primer pis, desalineades, emmarcades amb brancals de maó i coronament de maó pla.
La façana sud-oest queda dominada per diverses estructures i cossos adossats formant terrasses i balcons a la zona de les antigues estructures agropecuàries, reformades i restaurades amb obertures coronades amb llinda de fusta.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1990.