Casanova de la Vall Lluçà

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 2200 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 4'750

Coordenades:

42.09858
2.0982
425430
4661115
08109-68
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A006000040000BA
Jordi Compte i Marta Homs

La Casanova de la Vall està situada en un punt elevat dins la vall de la riera Gavarresa, a l'est de la Vila d'Alpens i al sud-oest de Cerdanyons.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud-oest, presenta una disposició d'obertures simètrica. A nivell de planta baixa conté una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada a cada costat i un portal al centre, emmarcat amb pedra treballada i amb la inscripció a la llinda "JOANNIS VALL ME FECIT 1878" junt amb els anagrames del cor de Maria i IHS, i amb una creu intercalada. També a nivell de planta baixa hi ha unes escales de maçoneria de pedra de tres graons que condueixen al portal principal i un safareig bastit amb murs d'obra vista adossat a la part dreta. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra treballada i ampit motllurat, i a les golfes dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i una emmarcada amb pedra treballada, totes tres amb ampit de pedra.
La façana nord-oest conté una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat al primer pis i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a les golfes.
La façana nord-est conté a nivell de planta baixa dues espitlleres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres, una emmarcada amb pedra treballada i les altres dues amb monòlits de pedra treballada. A les golfes hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i una amb monòlits de pedra treballada.
La façana sud-est conté a nivell de planta baixa dues espitlleres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta i a les golfes, just sota teulada, hi ha una obertura gran tipus eixida amb brancals de pedra treballada i tancada parcialment amb murs d'obra vista.
Uns metres al sud de la masia hi ha un llarg mur de maçoneria de pedra mig enrunat bastit sobre la roca mare, que en alguns punts es troba rebaixada; i uns metres al nord hi ha una pallissa de grans dimensions.

La Casanova de la Vall es troba documentada com a Casanova de Munt en l'amillarament de 1862.

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.