Casa Vicenç Mestres Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer d'Hermenegild Clascar, 21-23

Coordenades:

41.34633
1.69543
390859
4578025
08305-31
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Contemporani
XX
1904
Santiago Güell i Grau
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4960
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 13305CF9708S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular i que consta de planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs i a dues aigües.
Façana principal composada simètricament sobre quatre eixos verticals. A la planta baixa destaquen els quatre portals d'arcs lobulats amb arquivoltes de maó. A la planta pis i centrat, destaca una balconada amb dues obertures i dos balcons als costats d'arcs rebaixats i amb clau simulada. Les baranes són balustrades de ciment. Parament de maó vist amb sòcol i dues bandes horitzontals, una a cada planta, ornamentades amb motius florals esgrafiats. El coronament és esglaonat amb motllures en esqueixada amb ulls de bou cecs.

L'any 1904 es presenta la sol·licitud d'obres per fer una casa per a Vicenç Mestres i Tauler segons projecte de Santiago Güell i Grau. Aquest projecte es va realitzar fidelment, però a l'any 1929, el mateix Güell fa una reforma que la deixa com es veu actualment.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.