Casa Santacana i Rovira Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer Coll, 15

  Coordenades:

  41.34619
  1.69698
  390988
  4578008
  08305-32
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Popular
  Modern
  XVIII
  Bo
  Inexistent
  Si:IPA 4961
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13304CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa, planta pis i golfes amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
  A la planta baixa, trobem dues entrades, una de factura més recent; l'antiga te una fusta com a llinda. A la planta pis hi ha un balcó d'obertura única adintellada i una finestra amb ampit de pedra. A les golfes hi ha un parell de petites obertures quadrangulars. El coronament de la façana és amb un ràfec i el parament és llis i arrebossat.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.