Asil Inglada Via Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer d'Hermenegild Clascar, 15-19

  Coordenades:

  41.34629
  1.69546
  390861
  4578021
  08305-30
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modernisme
  Contemporani
  XX
  1914
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 4959
  Fàcil
  Social
  Privada
  Obra social Caixa Penedès
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres estructurat en tres ales formant una "U", adossades a les mitgeres i a la façana principal i un cos entre aquestes. Consten de planta baixa, entresolat en part a les ales laterals i dues plantes pis a cada ala. Cobertes a dues aigües amb el carener paral·lel a cada ala. El cos central està format per semisoterrani, en part, planta baixa i planta pis i terrat superior.
  La façana principal està composada simètricament sobre eixos verticals, amb una lleugera asimetria ala planta baixa. Un finestral d'arc de mig punt a mitja alçada centra la composició, les finestres són adintellades amb motllurats esglaonats. Per sota aquest finestral, a la planta baixa, tenim dues portes d'arc apuntat amb un ull de bou al mig, a l'esquerra, lleugerament, descentrat, hi ha el portal principal. A la darrera planta, trobem una galeria d'obertures seguides d'arc de mig punt. El coronament de la façana es fa amb un ràfec amb imbricacions. Parament de maó vist i sòcol de paredat irregular.

  L'any 1914 es presenta la sol·licitud d'obres per la construcció d'un asil de desvalguts pels propietaris Joaquim Inglada i Via, Pvre i Alberta Inglada i Via, segons projecte de l'arquitecte Santiago Güell i Grau.
  L'any 1917 s'inaugurà l'asil i l'any 1940 passa a mans de la Caixa d'Estalvis del Penedès.

  BENACH i TORRENTS, Manuel (1977). "Els vilafranquins del segle XX", dins Notes per a la història local. Edició de l'autor.
  BOHIGAS, Oriol (1971). Reseña y catálogo de la arquitectura modernista. Ed. Lumen. Barcelona.
  MALLART i RAVENTÓS, M.L. (1982). Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí, la seva obra 1892/1920. Museu de Vilafranca, Ponència de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.