Casa Pujol Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer d'Hermenegild Clascar, 10

Coordenades:

41.34629
1.69596
390903
4578020
08305-29
Patrimoni immoble
Edifici
Historicista
Contemporani
XIX
1886
Miquel Elies i Güell
Bo
Inexistent
Si:IPA 4958
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13320CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular i que consta de planta baixa, entresòl i dos pisos; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües.
La composició de la façana és simètrica a partir de tres eixos verticals. Destaca una entrada molt alta, centrada, a la planta baixa emmarcada per dues pilastres, amb dos portals secundaris als laterals. En l'actualitat, han estat adaptats a les necessitats del comerç sense fer-ne malbé l'estructura. Aquestes obertures són amb arc de salta cavall. Entre els portals laterals i el balcó corregut de la primera planta, hi ha dos balcons ampitadors corresponents a l'entresòl de l'edifici. El primer pis està presidit per un balcó corregut que abasta tota l'amplada de la façana amb tres obertures adintellades damunt les quals hi ha una mena de cornisa suportada per carteles. En el pis superior, hi trobem tres balcons d'obertura única adintellada.
El coronament de la façana és amb una balustrada de tres trams, com els tres eixos, intercalant dos pilars. El parament és de bandes horitzontals a la planta baixa i entresòl i llis a la resta.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.