Casa Pujol Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer d'Hermenegild Clascar, 10

  Coordenades:

  41.34629
  1.69596
  390903
  4578020
  08305-29
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Historicista
  Contemporani
  XIX
  1886
  Miquel Elies i Güell
  Bo
  Inexistent
  Si:IPA 4958
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13320CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitgeres de planta rectangular i que consta de planta baixa, entresòl i dos pisos; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües.
  La composició de la façana és simètrica a partir de tres eixos verticals. Destaca una entrada molt alta, centrada, a la planta baixa emmarcada per dues pilastres, amb dos portals secundaris als laterals. En l'actualitat, han estat adaptats a les necessitats del comerç sense fer-ne malbé l'estructura. Aquestes obertures són amb arc de salta cavall. Entre els portals laterals i el balcó corregut de la primera planta, hi ha dos balcons ampitadors corresponents a l'entresòl de l'edifici. El primer pis està presidit per un balcó corregut que abasta tota l'amplada de la façana amb tres obertures adintellades damunt les quals hi ha una mena de cornisa suportada per carteles. En el pis superior, hi trobem tres balcons d'obertura única adintellada.
  El coronament de la façana és amb una balustrada de tres trams, com els tres eixos, intercalant dos pilars. El parament és de bandes horitzontals a la planta baixa i entresòl i llis a la resta.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.