Casa Vallès Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer del Bisbe Morgades, 43

Coordenades:

41.34151
1.69944
391186
4577485
08305-11
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1929
Antoni Pons i Domínguez
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13321CF9717N
Jordi Montlló Bolart

Edifici que fa cantonada de planta quadrangular, que consta de planta baixa i pis. Les façanes estan composades simètricament sobre tres i dos eixos.
La façana del carrer Bisbe Morgades té el portal d'accés, centrat i d'arc de mig punt; a cada costat hi ha una obertura d'arc rebaixat. Les tres obertures de la planta baixa tenen una falsa clau ornamentada. A la planta pis, hi ha tres balcons d'obertura única adintellada amb trencaaigües. El coronament és amb cornisa dentada i parament llis interromput en el primer i en el tercer eix per una curvatura amb un ull de bou circular cec.
A la façana del carrer Ramon Freixes, destaquen les dues finestres de la planta baixa d'arc rebaixat i les dues obertures de la planta pis, adintellades, amb trencaaigües i ampit suportat per mènsules.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.