Casa Fontrodona Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3

  Coordenades:

  41.34594
  1.69613
  390917
  4577981
  08305-12
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modernisme
  Contemporani
  XX
  1903
  Antoni Serrallach
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 4905
  Fàcil
  Científic
  Pública
  Consell Comarcal de l'Alt Penedès
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres fent cantonada, de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
  Planta baixa amb tres portals, dos d'ells amb arcs trilobulats i dues finestres adintellades
  Planta pis cinc balcons d'obertura única adintellades amb trencaaigües d'arc conopial coronat per un floró i un ull de bou, excepte el balcó de l'extrem dret que és més gran i és d'arc rebaixat.
  Coronament amb gran barbacana. Destaca el treball del ferro de les baranes dels balcons.

  També coneguda com Cal Freixedes.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.