Magatzem Mory Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer Sol, 26

  Coordenades:

  41.34582
  1.70357
  391539
  4577958
  08305-10
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  XX
  1917
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Inexistent
  Si:IPA 4903
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  Ref. cad.: 13321CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Nau de magatzem de planta rectangular amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal. La façana és de composició simètrica a partir de tres eixos de verticalitat, el central més ample que els laterals, delimitats per pilars de maons vistos. El capcer és esglaonat acabat en pla. Eix central realçat pel portal d'accés i una obertura al seu damunt partida per pilars de maons vistos. Als eixos laterals hi ha obertures geminades. Totes les obertures estan emmarcades per maons vistos.
  El parament és arrebossat amb les bandes, pilars i cornises fetes de maons vistos i un petit sòcol de paredat antic.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.