Casa Tort
Capellades

  Anoia
  Carrer Major, 61
  Emplaçament
  Jacint Verdaguer) fins la plaça Angel Guimerà
  327

  Coordenades:

  41.52943
  1.68694
  390457
  4598364
  Número de fitxa
  08044 - 121
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVII
  Any
  1620
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL, PGOU 1986
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0585309CF9908N
  Autoria de la fitxa
  Juan GarciaTarga

  Casa de planta baixa i dues plantes pis. Presenta coberta de teula corba a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana, vessant acabada amb imbricació de maó i teula, canal i baixant fins al forjat de planta baixa. La façana està composada simètricament segons dos eixos, amb obertures de proporció sensiblement horitzontal i els balcons protegits amb baranes de ferro forjat de brèndoles verticals.

  El portal d'entrada és de carreus de pedra i arc de mig punt, i en la clau hi ha gravada una petita creu i les inscripcions "IHS" i "1620". El parament de la façana està estucat de color gris, recolzat en un sòcol de pedra aplacada.

  També coneguda com a: "Cal Fornaire". Exemple associat a l'arquitectura residencial urbana entre mitgeres.

  Casa edificada l'any 1620, que en aquell moment es trobava en zona d'horts. Apareix des d'antic vinculada a una de les branques de la família Tort. Al Capbreu de 1805 apareixen diferents Tort, la majoria dedicats a l'activitat llanera.

  Posteriorment la casa va passar a la família Juncosa, dedicats a un taller de formaire de Francesc Juncosa, qui, a més, era músic i formava part d'alguna de les formacions musicals de Capellades de la primera meitat del segle XX (com l'orquestra Valls). Les germanes Juncosa i Tort, que n'eren propietàries des de 1961, encara hi vivien a inicis de la dècada de 1970.

  Després de la mort d'aquestes, la casa fou heretada per Antoni Quintana i Torres el qual la va vendre a Artur Romeu i Escala per ampliar el seu habitatge i comerç. Artur Romeu ja posseïa la casa número 59 (llavors 57) des de 1930, a través de compra a Júlia Llacuna i Massagué.

  GUTIÉRREZ I POCH, Miquel. 1999. "Full a full. La indústria paperera del'Anoia (1700-1998): continuïtat i modernitat. Barcelona". Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Abat Oliba, 220).

  GUTIÉRREZ I POCH, Miquel. En premsa. "El segle XIX: declivi econòmic i tensions polítiques", Història de Capellades (títol provisional).

  QUINTANA I TORRES, Antoni. Un ofici que s'extingueix a Capellades.Article inèdit.

  SPAL, Diputació de Barcelona. 2010. Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental Capellades (4 Vols). Bosch i Planas, Andreu; Lacuesta Contreras, Raquel; Cuspinera i Font, Lluís; Vilamala i Aliguer, Imma; Gutiérrez i Poch, Miquel i Sabatès de Hita, Gemma

  TÉRMENS I GRAELLS, Miquel. En premsa. "El segle XX: compromís, violència i redreçament econòmic", Història de Capellades coordinada per M. Gutiérrez (títol provisional).

  ARXIU MUNICIPAL DE CAPELLADES

  ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE L'ANOIA