Casa Tetas i Forés Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer dels Ferrers, 26

  Coordenades:

  41.34751
  1.69892
  391153
  4578152
  08305-332
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Noucentisme
  Contemporani
  XX
  1918
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13325CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular, consta de planta baixa, dos pisos i golfes, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües.
  La façana principal està composada simètricament sobre tres eixos verticals, exceptuant la planta baixa, que trenca la simetria amb dues entrades o portals. El més gran i principal, està format per un arc de mig punt amb arquivolta, emmarcat per dos pilars amb base, fust i capitell que sustenten un fris amb decoracions de motius vegetals, coronat amb una cornisa. A la clau de l'arquivolta hi han esculpides les inicials del promotor "J i T". A cada banda del carcanyol hi ha sengles busts dins de medalló: un de masculí i un de femení. La porta del costat és adintellada i coronada amb un frontó triangular sustentat per un fris, igualment decorat. Corona el frontó una antefixa. Al seu damunt, hi ha el número de la finca (26), ricament decorat.
  Els pisos primer i segon tenen una composició gairebé idèntica. En el primer pis, una balconada d'obertura única és el centre de la composició. A cada costat d'aquesta obertura, hi ha dues petites finestres adintellades amb l'ampit sustentat per mènsules i coronades amb un frontó circular. Les diferències en el segon pis es centren en que la balconada és més curta i la seva obertura està coronada per un frontó circular. La darrera planta té una obertura de galeria amb dues columnes de separació.
  El parament és llis amb el coronament amb un frontó triangular amb un ull de bou en el timpà.

  El promotor de l'obra va ser el Sr. Juan Tetas i el projecte de l'arquitecte Santiago Güell i Grau.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.