Casa Sala i Mestre Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer dels Ferrers, 44

Coordenades:

41.34801
1.69934
391189
4578207
08305-333
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Historicista
XIX
1894
Eugeni Campllonch
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13321CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, amb coberta de terrat pla.
La façana principal està modificada en la planta baixa que ha fet perdre el seu interès arquitectònic, a diferència de la planta pis. N'hem de destacar la finestra coronel·la, de factura contemporània. Al seu damunt hi ha tres petits ulls de bou amb quadrifoli.
El parament és llis coronat amb una barana de ferro forjat menys ampla que la façana.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.