Casa Germanes Estalella Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer dels Ferrers, 60

  Coordenades:

  41.34839
  1.69961
  391212
  4578248
  08305-334
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  XX
  1908
  Eugeni Campllonch
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13331CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular, molt estreta, consta de planta baixa i dos pisos
  La façana principal està composada simètricament sobre un eix vertical. A la planta baixa hi ha el portal d'accés, d'arc de mig punt motllurat. Al seu damunt i sustentat per una gran mènsula, hi ha un balcó d'obertura única d'arc rebaixat i amb trencaaigües que ressegueix tota la finestra. Un medalló amb l'interior sense esculpir presideix el dintell. A la segona planta trobem les obertures formant una galeria amb arcades trilobulars irregulars i les baranes dels balconets en forma ondulant.
  El parament és simulant carreus a la planta baixa i llis a la resta amb el coronament en barbacana de fusta.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.