Casa Germanes Estalella Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer dels Ferrers, 60

Coordenades:

41.34839
1.69961
391212
4578248
08305-334
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1908
Eugeni Campllonch
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13331CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, molt estreta, consta de planta baixa i dos pisos
La façana principal està composada simètricament sobre un eix vertical. A la planta baixa hi ha el portal d'accés, d'arc de mig punt motllurat. Al seu damunt i sustentat per una gran mènsula, hi ha un balcó d'obertura única d'arc rebaixat i amb trencaaigües que ressegueix tota la finestra. Un medalló amb l'interior sense esculpir presideix el dintell. A la segona planta trobem les obertures formant una galeria amb arcades trilobulars irregulars i les baranes dels balconets en forma ondulant.
El parament és simulant carreus a la planta baixa i llis a la resta amb el coronament en barbacana de fusta.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.