Casa Casanovas Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer dels Ferrers, 76

Coordenades:

41.34863
1.69981
391229
4578275
08305-335
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13315CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües.
La façana principal està composada simètricament sobre dos eixos verticals. A la planta baixa trobem dues entrades amb arc de mig punt amb arquivolta motllurada. A la planta principal, destaquen dos balcons d'obertura única adintellada, però emmarcades amb ornamentacions arquitectòniques. A la planta de les golfes, les obertures són dos ulls de bou circulars.
El parament és encoixinat a la planta baixa formant bandes horitzontals i amb un sòcol, i llis a la resta. El coronament es fa amb una cornisa.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.