Casa Joan Ribera Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer dels Ferrers, 10

Coordenades:

41.34719
1.69865
391130
4578116
08305-331
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13318CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana.
La façana principal està composada simètricament sobre quatre eixos verticals. A la planta baixa hi ha quatre obertures, totes adintellades, que corresponen a l'entrada d'accés als pisos superiors i tres recintes comercials. El vestíbul d'accés té un primer tram de quatre esglaons que donen a un primer replà presidit per un arc rebaixat amb motllures de guix, d'on arrenca l'escala d'accés als pisos superiors. El primer pis està centrat per una balconada de dues obertures adintellades i dos balcons laterals, d'obertura única. Tots els balcons tenen mènsules de suport. A la segona planta les obertures són amb balcons ampitadors de balustrades.
El parament de la planta baixa és amb bandes horitzontals i el dels pisos superiors és llis, separant els pisos amb cornises. El coronament es fa amb cornisa.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.