Cal Noia Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Font, 15

Coordenades:

41.34722
1.69917
391173
4578119
08305-330
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 13306CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta de teules àrabs a dues aigües.
Façana principal composada simètricament. La planta baixa ha patit transformacions recents. Als anys vuitanta hi havia una finestreta central i dues grans entrades adintellades laterals. Ara veiem tres entrades d'arc rebaixat de marcs metàl·lics. A la primera planta, centrada, hi ha una finestra coronel·la historiada i dos balcons d'obertura única adintellada laterals. Totes aquestes obertures tenen trencaaigües, amb relleus zoomorfs als extrems i terminació conopial central. A la segona planta, destaca una galeria de cinc obertures cegues i dues obertures laterals.
Parament llis coronat amb ràfec discontinu.

Cal buscar els seus orígens entre els segles XVII i XVIII, tot i que l'aspecte actual és fruit de modificacions del segle XIX.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.