Casa Artigas Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Font, 38

Coordenades:

41.34807
1.70019
391260
4578212
08305-329
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13308CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa de cos entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
El portal originari de la planta baixa s'ha perdut, substituït per una entrada adintellada sense interès. En el primer pis hi ha una única obertura, adintellada, amb l'ampit, dintell i brancals de pedra motllurada, actualment pintades de blanc en contrast amb el vermell del parament. La finestra del segon pis és petita i quadrangular.
El parament és llis i acabat amb un ràfec sustentat per les bigues de la coberta.

Les obertures de la planta baixa han estat transformades perdent la seva singularitat.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.