Casa Serra Martorell

Baix Llobregat
C. del Pedró, 16-16A

Coordenades:

41.47721
1.92444
410199
4592292
08114-160
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1913
Josep Ros i Ros
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0224012DF1902S0001KM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

És una casa de planta i pis en cantonada, amb les obertures decorades amb guardapols ogival i motlluratges mixtilinis. Els eixos descrits per les obertures ritmen la composició mitjançant el contrast de color i la solució, també mixtilínia, donada al coronament.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 49 BPU-05.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'un edifici modernista projectat per l'arquitecte municipal Josep Ros i Ros i edificat l'any 1913. L'edifici es va restaurar l'any 1997. El carrer on es va edificar rep el nom de carrer del Pedró perquè antigament allà s'ubicava una creu de terme o pedró.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.