Casa Teresa Martorell

Baix Llobregat
Avinguda de Pau Claris, 11

Coordenades:

41.47468
1.9232
410092
4592013
08114-159
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
Fàcil
Altres
Privada
9618118DF0991N0001IX
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici rectangular de planta baixa i dues plantes pis amb coberta de teula ceràmica a quatre aigües. Totes les obertures de façana estan emmarcades. Destaca la galeria de la planta superior amb vistes al nucli antic de Martorell i al riu Anoia. Les façanes estan pintades. A l'extrem sud-oest hi ha adossat un cos més petit de dues plantes. Hi ha dos grans xiprers a l'entrada i palmeres al pati davant la façana principal.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 48 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'una centenària masia de Martorell coneguda com a Casa Teresa (Verdú); la masia s'ha reformat per adaptar-la al seu nou ús de Residència i Centre de dia. S'accedeix per l'avinguda Pau Claris però la masia ja estava edificada abans de la formació de l'avinguda, que es formarà arran del nou traçat de la N-II.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.