Cal Montal Martorell

Baix Llobregat
C. del Pedró, 31

Coordenades:

41.47703
1.92435
410191
4592273
08114-161
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1917
Josep Ros i Ros
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0224023DF1902S0001ZM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Habitatge de planta quadrada i dues plantes amb terrat a la catalana o hi sobresurt el badalot de la caixa d'escales. Porta d'accés a la planta baixa i al costat dues finestres estretes. Al pis superior balcó amb barana metàl·lica. La façana lateral està acabada amb una línia ondulant. Té un jardí que queda per damunt l'avinguda de Montserrat que té una balustrada.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 50 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'un edifici modernista projectat per l'arquitecte municipal Josep Ros i Ros i edificat l'any 1917. El carrer rep el nom perquè antigament allà s'ubicava una creu de terme o pedró. Al museu municipal Ros es conserva un fragment de la columna de la creu de terme.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.