Casa de Josep Salvany Martorell

Baix Llobregat
C. Pere Puig, 5

Coordenades:

41.47474
1.93375
410973
4592009
08114-162
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1881
Bo
Inexistent
IPA 18595
Fàcil
Residencial
Privada
1121203DF1912S0001QR
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes amb galeria a la façana. Composició ornamental de gust ferm i senyorial: simulació de carreus, balustrada ornamental ceràmiques, carteles intercalades per ceràmica de bon disseny, bigues quadrades de fusta (les originals de la construcció) i restes d'algun cassetó sota la coberta de l'edifici. Porta d'accés en quarterons i tarja amb treball de forja.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 51 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'edifici data de l'any 1881. Es tracta de la casa de Josep Salvany i Blanch (1866 - 1929). A la reixa de l'entrada s'hi veuen encara les inicials del seu il·lustre antic propietari; nascut a Martorell el 4 de desembre de 1866. Va cursar la carrera de medicina i cirurgia a la Universitat de Barcelona i es va establir com a oculista al núm. 24 del carrer Pelai de Barcelona. Era membre del Centre Excursionista de Catalunya i fotògraf amateur fet que el va portar documentar fotogràficament el país en les seves excursions i viatges. La biblioteca de Catalunya acull el seu fons fotogràfic de més de 10.000 imatges.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.