Ca l'Oliveres Martorell

Baix Llobregat
C. Pere Puig, 44

Coordenades:

41.47471
1.9349
411069
4592004
08114-163
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1886
Bo
Inexistent
IPA 18596
Fàcil
Residencial
Privada
1121506DF1912S0001JR
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Habitatge entre mitgeres estructurat en planta baixa tres pisos superiors cobert amb teula àrab. Als baixos hi trobem dues entrades, totes dues arcs escarsers de grans dimensions. Al primer pis hi ha un balcó corregut que ocupa tota la façana, la seva barana és de ferro forjat amb motius florals. Al segon pis hi ha dos balcons individuals i al tercer, dues finestres de menors dimensions. La façana destaca pels seus esgrafiats, motius vegetals verticalitzants obra de Jaume Amat.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 52 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Aquest edifici data de l'any 1886; presenta una tipologia arquitectònica freqüent a la vila de Martorell; la planta baixa de l'edifici ha conservat l'arquitectura original sense que els portals s'hagin vist afectats per la presència d'una entrada de pàrquing en un d'ells. Destaquen d'aquest immoble els esgrafiats de motius florals.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.