Capella de Sant Joan Martorell

Baix Llobregat
C. Pere Puig, 61

Coordenades:

41.47477
1.93535
411106
4592010
08114-164
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Romànic
Gòtic
Modern
Contemporani
XIII-XX
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18546/ 18560
Fàcil
Religiós
Privada
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. C. d'Armenteres, 35. 08980 Sant Feliu de Llobregat
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Capella d'una sola nau de planta rectangular, sense absis diferenciat, coberta amb volta de canó apuntada reforçada per dos arcs torals. A l'entrada hi ha una arcada gòtica que pot datar-se el 1370. Al segle XVIII s'hi feren reformes, amb la construcció d'un cor enlairat i la façana. La porta d'entrada, adovellada i emmarcada amb grossos carreus, té al damunt una fornícula amb la imatge del patró, Sant Joan Baptista, i una rosassa amb una flor de sis pètals. Modernament ha estat decorada amb esgrafiats de l'artista local Jaume Amat.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 53 BCIL-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'Any 1205 Guillemina de Castellvell fundà l'Hospital de Malalts Pobres (Hospital de Sant Joan) que s'utilitzà com a tal fins al segle XIX. Posteriorment s'amplià amb la construcció de la capella adossada de la qual no tenim la data de fundació però que s'esmenta en una visita pastoral al 1313. La capella consta d'una sola nau de planta rectangular coberta amb volta (antigament les voltes sustentaven la coberta de bigues); al interior s'observen varies estructures amb gres roig. En les reformes del segle XVIII, promogudes pel vicari general, també es construeix un cor enlairat; presenta una porta adovellada emmarcada per grans carreus i que presenta al damunt una fornícula dedicada al patró Sant Joan Baptista i una rosassa de sis pètals. Els moderns esgrafiats que presenta els va realitzar Jaume Amat. L'edifici de l'antic hospital es va vendre a uns particulars que el van enderrocar al 1987 amb el compromís d'incorporar elements de l'antic edifici en la construcció del nou; del qual només en queden els dos arc gòtics de la façana en peu; actuació que a dia d'avui no s'ha produït.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.