Casa al carrer Pere Puig 78 Martorell

Baix Llobregat
C. Pere Puig, 78

Coordenades:

41.47447
1.93595
411156
4591976
08114-165
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1937
Bo
Inexistent
IPA 18580
Fàcil
Residencial
Privada
1121523DF1912S0001QR
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Habitatge entre mitgeres estructurat en planta baixa i dos pisos superiors rematats amb una cornisa motllurada en voladís. L'entrada a la planta baixa és un arc escarser i la resta del pis és arrebossada. Els pisos superiors tenen dues obertures allindades amb balcons de ferro forjat. Aquesta zona destaca pels seus esgrafiats, en colors blancs i vermellosos. Al primer pis s'hi veuen al·legories de l'agricultura amb la sega i la ramaderia amb una escena d'un estable. Al pis superior hi ha motius geomètrics.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 54 BPU-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'edifici data de l'any 1937. Conté uns esgrafiats, realitzats per Ferran Serra entre 1942 i 1945, amb al·legories de la vida camperola; al primer pis un pagès munyint una vaca i una dona fent la sega, i al segon pis de banda a banda es veuen estris domèstics on destaquen una lletera i una oliera.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.