Casa Pelegrí Martorell

Baix Llobregat
C. Pere Puig, 80

Coordenades:

41.4744
1.93601
411161
4591968
08114-166
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
Fàcil
Residencial
Privada
1121524DF1912S0001PR
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis amb coberta a dues vessant de teula ceràmica. A planta baixa hi ha dues obertures emmarcades. La façana és de carreus de pedra. Al primer pis hi ha un balcó descentrat amb dues obertures amb llinda i brancal de carreus. Entre elles hi ha la data esgrafiada de 1730. Al segon pis hi ha sis finestres amb arc de mig punt de maó vist. La coberta té un voladiu amb bigues de fusta.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 55 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

La referència escrita més antiga data del 1730, data que tenim inscrita a la façana. Al 1760 era propietat de Francesc Pelegrí d'on li prové el nom. Es creu que podria ser molt més antiga perquè es parla d'una casa fora muralles i aïllada davant de la Creu de terme. A meitat del segle XIX era propietat de la família Campmany i al 1923 la va comprar l'Emili Carol, avi del conegut escriptor Josep Carol.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.