Ca l'Andalet Martorell

Baix Llobregat
C. Pere Puig, 82

Coordenades:

41.47436
1.936
411160
4591964
08114-167
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Regular
La façana presenta cert estat de deteriorament.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
1121525DF1912S0001LR
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis i coberta amb voladiu a dues vessants de teula ceràmica àrab. La porta de planta baixa és d'arc rebaixat. A les dues plantes pis hi ha dos balcons circulars amb barana de ferro. A nivell de la primera planta hi ha un esgrafiat noucentista que representa una dona treballant a una carnisseria i amb el text CARNECERIA.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 56 BPU-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El nom prové del renom pel que era conegut el seu propietari Eudal Guitart; sota el balcó hi ha la llegenda Ca l'Andalet ;a les reixes del portal d'entrada hi figuren les inicials E.G. que fan referencia al nom del seu propietari. A la façana encara és visible un esgrafiat que evoca la professió, afició o caràcter de l'edifici: en aquest cas una carnisseria que va tancar les portes fa més de 40 anys i des de llavors no ha estat habitada. Encara presenta els mostradors i altres mobles antics de l'establiment.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.