Refugi antiaeri Cal Granota Martorell

Baix Llobregat
C. Pere Puig, s/n

Coordenades:

41.47331
1.9375
411284
4591846
08114-168
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
1938
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Privada
No consta
Dídac Pàmies Gual. SPAL

El refugi es troba a l'interior d'una finca delimitada per un mur de pedra. La porta està tancada amb una reixa.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 57 BPU-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Durant la primera guerra civil espanyola de 1936-1939, els bombardejos sobre les ciutats de Tarragona i Barcelona provocarà que la Generalitat de Catalunya crees la "Junta de defensa passiva de Catalunya" i autoritzés la creació de les juntes locals i de vegueria per tal que es constituïssin refugis antiaeris.
L'11 de juliol de 1938 es creà la "Junta de defensa de Martorell". La falta de finançament va fer que sovint aquests refugis es fessin en mines d'aigua, fresqueres de cases particulars o galeries de mina. Aquest és el cas del refugi de Cal Granota que es va fer a la mina de Can Cardellach. Martorell va ser bombardejat el 23 de juliol del 1939.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.