Casa Saumell i Sadurní Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Santa Magdalena, 9-13

  Coordenades:

  41.34938
  1.70019
  391262
  4578358
  08305-70
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  XX
  1925
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Inexistent
  Si:IPA 5000
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13312CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular que es compon de tres cossos diferenciats: un cos central més estret amb coronament de la façana corbat, un cos a l'esquerra acabat en terrat i un cos a la dreta amb coberta de teules.
  La planta baixa de la façana principal n o té cap element destacable; però sí la planta principal: en el cos de la dreta sobresurt un balcó corregut amb dues obertures d'arc de mig punt, en el cos central trobem un balcó d'obertura única de les mateixes característiques que l'altre. A la planta segona hi trobem un seguit d'obertures adintellades, una doble en el cos central i sis seguides en el cos de la dreta.
  Coronament en cornisa en els cossos central i dret i barana de balustrada en el cos de l'esquerra. Parament llis.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.