Casa Bonet Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Santa Magdalena, 1

Coordenades:

41.34898
1.69997
391243
4578314
08305-71
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic
Contemporani
XIX
1875
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13316CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici que fa cantonada amb els carrers de Santa Magdalena i dels Banys, de planta irregular i que consta de planta baixa i dos pisos. Coberta de teules àrabs a tres aigües.
Façana principal a la cantonada, fent xamfrà, amb una única obertura: la porta d'accés d'arc rebaixat i falsa clau on posa l'any 1875. Al seu damunt una doble tribuna: a la primera planta i a la segona amb vidrieres. La façana del carrer de Santa Magdalena té una porta d'accés d'arc rebaixat a la planta baixa i un balcó d'obertura única i d'arc rebaixat a cada planta. A la façana del carrer dels Banys, trobem tres finestres d'arc rebaixat a la planta baixa, reixades; dos balcons laterals d'obertura única d'arc rebaixat i una finestra central entre els dos balcons, també d'arc rebaixat, a cada planta.
Coronament amb cornisa. Els paraments són llisos, exceptuant la planta baixa de la façana que fa xamfrà.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.