Carrer Santa Magdalena Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer Santa Magdalena

Coordenades:

41.35027
1.70064
391301
4578456
08305-68
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Romà
Antic
Medieval
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Si:IPA 4997
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
Jordi Montlló Bolart

Continuació del carrer dels Ferrers i de la Cort, que se sobreposen a l'antiga Via Augusta, en el tram que enllaçava Barcino amb Tarraco. Per tant, es tracta d'una de les principals vies d'accés a la ciutat al llarg de la seva història; tot i que la configuració actual sigui d'èpoques moderna i contemporània, el seu origen és d'època romana i, sobretot, medieval.
En el punt on el carrer es bifurca, a l'alçada de la plaça del Padró, trobem precisament el Padró de Santa Magdalena (69), que agafa el nom de l'antiga capella, avui desapareguda, de Santa Magdalena.

La parcel·lació d'aquest carrer, com d'altres casos de la ciutat, es deu a la iniciativa privada; i en el cas que ens ocupa, el seu perllongament data de l'any 1888.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.