Casa Roig Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de la Parellada, 32

  Coordenades:

  41.34626
  1.69993
  391235
  4578012
  08305-131
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  XIX
  1886
  Pere Ros i Tort
  Bo
  Inexistent
  Si:IPA 5060
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13313CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitjeres de planta rectangular i que consta de planta baixa, dos pisos i golfes, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
  La composició de la façana és simètrica a partir de dos eixos verticals. A la planta baixa hi ha dos portals d'arc rebaixat: un és l'entrada pels n ivells superiors i l'altre és l'entrada a un comerç. Damunt les falses claus d'aquests portals hi ha inscripcions: en una, les inicials J i R i a l'altra, l'any 1886. En el primer pis, destaca el balcó corregut amb dues obertures adintellades. En el segon pis, trobem dos balcons d'obertura única, també adintellades. A la planta de les golfes, hi ha dues obertures geminades o bessones adintellades.
  Els balcons estan suportats per ménsules i les baranes són de ferro. Les obertures estan emmarcades per pilastres amb capitells decorats amb tres estriacions verticals; la llinda està decorada amb una grecva en relleu.
  El coronament de la façana es fa amb un ràfec. Elparament de la planta baixa és de bandes horitzontals amb un sòcol. La resta del parament és llis.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.