Casa Guasch i Estalella Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de la Parellada, 39

  Coordenades:

  41.34635
  1.70003
  391244
  4578021
  08305-130
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modernisme
  Contemporani
  XX
  1905
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5059
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13308CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de terrat del que sobresurt una caixa d'escala adossada a la mitgera.
  La façana principal és de composició simètrica composada sobre dos eixos verticals. A la planta baixa, els dos portals són d'arc carpanell. Pel seu damunt, a la planta pis, sobresurt una balconada de dues obertures d'arc de mig punt amb planta i barana bombades. Les obertures de les golfes són tres ulls de bou elíptics. El coronament es fa amb una cornisa ondulada acabada amb volutes i barana bombada.
  Profusió de la decoració floral: sobre el punt de clau dels arcs i culs de llàntia, baranes i als extrems de les volutes

  Coneguda també com a farmàcia Guasch

  L'any 1905 es presenta sol·licitud per la construcció d'una casa per en Josep Guasch i Estalella, segons projecte de Santiago Güell i Grau.

  MALLART i RAVENTÓS, M.L. (1982). Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí, la seva obra 1892/1920. Museu de Vilafranca, Ponència de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.