Casa Rigual Artigas Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer Sant Bernat, 17

Coordenades:

41.34627
1.69668
390963
4578017
08305-5
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
Bo
Inexistent
Si:IPA 4898
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13322CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular; consta de planta baixa, dos plantes pis i terrat en part. Composició de la façana simètrica a partir de dos eixos verticals. A la planta baixa hi ha dues obertures simètriques d'arc rebaixat. Actualment, una dóna accés a un comerç i l'altra està dividida interiorment amb una porta d'accés a l'escala i una persiana a l'altra meitat. En el primer pis hi ha un balcó corregut amb dues obertures amb arc de fantasia que consisteix en dos quadrants esglaonats a banda i banda i una llinda recta escairada en negatiu. En el pis superior, hi ha dos balcons amb les obertures amb els mateixos arcs. Al seu damunt, trobem sengles ulls de bou amb peça de ceràmica amb motrius decoratius florals. El coronament de la façana és amb merlets simulats. Totes les finestres tenen trencaaigües amb el coronament circular i decoracions florals entre aquestes i l'arcada de la finestra. També hi ha decoració floral a cada extrem del trencaaigües.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.