Can Martí i Catasús Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Avinguda de Barcelona, 35-39

Coordenades:

41.34614
1.70232
391435
4577995
08305-4
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1910
Santiago Güell i Grau
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4897
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13345CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular i que consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües.
Façana principal composada simètricament amb tres eixos verticals. A la planta baixa hi ha tres portals d'arc rebaixat; a la primera planta hi ha tres balcons d'una obertura adintellada; i a la segona planta trobem balcons ampitadors adintellats, cinc a la crugia central i 2 a les laterals. Hi ha separació de crugies per pilastres amb capitell que arrenquen de la planta pis.
El coronament de la façana és amb cornisa sobre sanefa grega i boles amb garlandes marcant crugies.

L'any 1910 es presenta el projecte de Santiago Güell i Grau, per fer una casa per Pere Martí Catasús.

MALLART i RAVENTÓS, M.L. (1982). Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí, la seva obra 1892/1920. Museu de Vilafranca, Ponència de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.