Can Solé Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Avinguda de Barcelona, 8

  Coordenades:

  41.34579
  1.70207
  391413
  4577957
  08305-3
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modernisme
  Contemporani
  XX
  1904
  Eugeni Campllonch i Parés
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 4896
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13304CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa, en part descomposta en semisoterrani i entresòl, dos pisos i golfes. Coberta de teula àrab a dues aigües i terrat posterior.
  Façana principal composada asimètricament en dos paraments desiguals. Destaquen dos portals a la planta baixa d'arc carpanell i de mig punt. La façana dels dos pisos es distribueix en un balcó d'una obertura i un balcó corregut de tres obertures per planta, dels que en destaquen les baranes bombades de ferro forjat. A les golfes tenim tres finestres seguides al parament estret i cinc a l'ample. Coronament de la façana amb barbacana.

  BOHIGAS, Oriol (1971). Reseña y catálogo de la arquitectura modernista. Ed. Lumen. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.