Casa Berch i Galtés Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer del Bisbe Morgades, 15

Coordenades:

41.34295
1.69803
391071
4577647
08305-6
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Contemporani
XIX
1897
Eugeni Campllonch i Parés
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4899
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13324CF9717N
Jordi Montlló Bolart

Edifici aïllat amb jardí i fent cantonada, és de planta rectangular i consta de planta baixa, planta pis i sotacoberta. La coberta és de teules àrabs a quatre aigües. Hi ha un cos de galeria en planta baixa amb terrassa superior, amb obertures adintellades sobre columnes de pedra. També disposa d'un porxo posterior al pati de planta baixa, amb l'accés adintellat i dues columnes. La barana superior és de balustrades de formigó.
Façanes composades simètricament sobre dos i tres eixos verticals. El portal d'accés està al carrer Bisbe Morgades, està centrat i és d'arc rebaixat. Hi ha dues obertures a la planta baixa, una a cada costat del portal, i tres obertures a la planta pis. Totes aquestes obertures i les quatre de la façana del carrer Parlament, són d'arc rebaixat i formen balcons ampitadors amb baranes de ferro i trencaaigües massís, esglaonats a la planta superior, i amb culs de llàntia ornamentats.
Les diferents plantes estan separades amb cornises. Coronament amb barbacana de fusta amb entaulament de ceràmica interromput per petites finestres geminades d'arc assimilable a un arc conopial.

Casa Suriol és el nom que li dona Rosselló (1986:228).

L'any 1897 es presenta la sol·licitud d'obres per la construcció d'una casa per a Josep Berch i Galtés, segons projecte de l'arquitecte Eugeni Campllonch i Parés.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.