Cases del carrer del Cid números 10 i 12 Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer Cid, 10 i 12

Coordenades:

41.34713
1.70304
391497
4578104
08305-7
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Si:IPA 4900
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Jordi Montlló Bolart

Conjunt de dues cases de planta rectangular amb planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal.
A la planta baixa només hi ha el portal d'accés, d'arc rebaixat i al seu damunt un balcó d'obertura única adintellada amb els muntants de pedra granítica treballada. Les dues conserven les portes de fusta originals.

La casa del número 12 es coneix amb el nom de Maria Ferret i correspon amb la fitxa de l'IPA que referenciem, tot i que allí l'adreça que hi apareix no es correspon.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.