Centre Agrícola Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Passatge d'Alcover, 6

  Coordenades:

  41.34483
  1.69995
  391234
  4577853
  08305-8
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Eclecticisme
  Contemporani
  XIX
  1892
  August Font i Carreras
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 4901
  Fàcil
  Científic
  Privada
  Centre Agrícola del Penedès
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres fent cantonada amb el passatge d'Alcover per la planta baixa. És de planta rectangular i consta de planta baixa sobreaixecada, planta pis i sotacoberta a dues aigües i amb el carener perpendicular a la Rambla.
  Façana composada simètricament sobre tres eixos verticals. A la planta baixa, trobem obertures adintellades amb barana de gelosia; en el primer pis hi ha un balcó corregut amb tres obertures d'arc de mig punt amb trencaaigües, barana de gelosia i permòdols sota llosana. El capcer és triangular i el coronament amb màstil i ràfec de volada considerable, sustentat per carteles de fusta i un ull de bou simulat en el capcer. Disposa d'ornamentació arquitectònica a base d'estucats de bandes simulant maons i aplacats de ceràmica vidrada, un d'ells amb el rètol "CENTRO AGRÍCOLA PANADÉS".
  La façana que dóna al passatge d'Alcover disposa de la porta principal d'arc rebaixat. A la façana posterior amb tres obertures de mig punt a la primera planta.

  L'any 1892 es presenta la sol·licitud d'obres per construir el Centre Agrícola a través del President de la Junta, en Joan Alcover, segons projecte de l'arquitecte August Font i Carreras. La direcció facultativa de l'obra la va portar Eugeni Campllonch i Parés, per delegació de l'arquitecte.
  Era la societat dels propietaris rurals.
  En els anys de la guerra civil fou la seu del comitè revolucionari.

  BENACH i TORRENTS, Manuel (1977). "Els vilafranquins del segle XX", dins Notes per a la història local. Edició de l'autor.
  MAS i PARERA, Pere (1932). Vilafranca del Penedès. Editorial Barcino.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.