Casa Ribera i Girona Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Palma, 10

Coordenades:

41.34591
1.69985
391228
4577973
08305-337
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13319CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de semisoterrani, en una crugia, planta baixa i dos pisos; la coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana.
La façana principal te una composició simètrica a partir de quatre eixos verticals, exceptuant la planta baixa. Aquesta té tres portals, un és l'entrada d'una botiga, d'arc rebaixat. Entre el segon i tercer portal hi ha un balcó ampitador.
A la primera planta hi ha quatre balcons d'obertura única adintellada. A la segona planta hi ha un altre balcó per cada balcó de la planta inferior.
El parament és llis i està coronat amb una cornisa que separa un ampit llis amb un realçament central curvilini.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.