Caixa Manresa Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Palma, 37

Coordenades:

41.34552
1.69964
391210
4577930
08305-338
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 13306CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular; consta de planta baixa i tres pisos. La façana principal està composada simètricament sobre tres eixos verticals, exceptuant la planta baixa.
Trobem, a la planta baixa, el portal d'accés en el lateral esquerre, d'arc rebaixat, al costat dues finestres adintellades. A la planta principal, destaca un balcó corregut de tres obertures adintellades amb l'emmarcament de pedra i porticons de llibret. Tant la segona com la tercera planta, tenen tres balcons d'obertura única, també adintellades i amb el mateix emmarcament que les obertures del primer pis. Tots els balcons tenen mènsules de sustentació i les reixes són de ferro forjat.
El parament de la planta baixa és fet de pedra i la resta llis. El coronament està fet amb una cornisa dentellada i té bandes, de pedra a modus de sòcol, de separació entre els diferents pisos.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.