Casa del carrer Cid, número 32 Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer Cid, 32

Coordenades:

41.34685
1.70349
391534
4578073
08305-339
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13316CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
La façana principal te una composició simètrica a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa hi ha tres obertures: una central més gran i dues laterals; la de l'esquerra està tapiada i la de la dreta s'ha fet més petita i és on es troba la porta d'accés. A la planta pis, trobem un balcó corregut amb tres obertures adintellades. A la segona planta, hi ha tres petites finestres adintellades. Totes les obertures tenen un emmarcament en pintura amb els muntants marcats de dues amplades diferent alternant-se.
El parament és llis amb sòcol de pedra i cornisa motllurada separant els diferents nivells i cornisa de coronament que dissimula el canaló de desguàs.