Casa del carrer Cid, número 32 Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer Cid, 32

  Coordenades:

  41.34685
  1.70349
  391534
  4578073
  08305-339
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13316CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
  La façana principal te una composició simètrica a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa hi ha tres obertures: una central més gran i dues laterals; la de l'esquerra està tapiada i la de la dreta s'ha fet més petita i és on es troba la porta d'accés. A la planta pis, trobem un balcó corregut amb tres obertures adintellades. A la segona planta, hi ha tres petites finestres adintellades. Totes les obertures tenen un emmarcament en pintura amb els muntants marcats de dues amplades diferent alternant-se.
  El parament és llis amb sòcol de pedra i cornisa motllurada separant els diferents nivells i cornisa de coronament que dissimula el canaló de desguàs.