Cases del carrer Pere Alegret números 30, 32 i 34 Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Pere Alegret 30, 32 i 34

Coordenades:

41.3478
1.70412
391588
4578177
08305-340
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Regular
alguna façana necessita una restauració.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Jordi Montlló Bolart

Conjunt de tres cases entre mitgeres de planta rectangular que consten de planta baixa i pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. A la planta baixa hi trobem el portal d'accés amb arc rebaixat. És més ample i alt que un simple portal d'entrada ja que hi entraria el carro. Les portes que es conserven originals (núm. 30 i 32), tenen una porteta més petita retallada a la porta gran. A la planta pis, trobem un balcó d'obertura única adintellada. Les obertures estan emmarcades amb pedra treballada i els paraments són llisos amb un sòcol sobresortint.
Les cases corresponents als números 32 i 32 són més altes, tenen unes golfes amb obertures quadrades a la façana. El balcó de la casa del número 34 ha estat substituït per una finestra amb persiana.

La casa corresponent al número 32 es coneix com a Can Riba.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.