Casa del carrer Pere Alegret número 46 Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Pere Alegret, 46

Coordenades:

41.34797
1.70428
391602
4578196
08305-341
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Contemporani
XIX
1886
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13338CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa, planta pis i terrat. La façana principal està composada simètricament a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa, l'eix central està marcat per la porta d'entrada, amb un arc rebaixat i una falsa clau on hi ha les inicials R i S gravades, així com l'any de construcció (1886). Te una obertura a cada costat amb reixes de ferro forjat de bella factura. A la planta pis hi trobem una doble obertura centrada, sobre l'eix del portal, i dues altres obertures, sense doblar, damunt els eixos de les obertures inferiors. El coronament està fet amb cornisa dentellada i balustrada. El parament és llis amb cornisa de separació entre la planta baixa i la planta pis i un sòcol de plaques de pedra rectangulars que no és contemporani a la construcció de la casa.