Casa pairal de can Mercader
Òdena

  Anoia
  Camí de can Mercader
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.60753
  1.61196
  384341
  4607133
  Número de fitxa
  08143 - 126
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Modern
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A009001290000HQ
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  La casa pairal queda situada a la banda nord del clos, amb façana principal al jardí interior.
  Masia de planta regular de tres crugies juxtaposades, que consta de planta baixa, planta
  primera i planta sota coberta amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga
  i carener perpendicular a la façana principal. La façana principal de la casa és de
  composició simètrica centrada amb el carener, amb una ampliació a la banda de ponent
  que perllonga la pendent de la coberta de la casa. Totes les façanes estan arrebossades.
  Des del jardí s'accedeix al vestíbul de la casa a través d'un portal de llinda plana. El
  vestíbul ocupa la crugia central de la casa. A la banda de llevant del vestíbul hi ha dues
  estances, l'escala que accedeix a la planta primera i l'antic celler de la casa. L'antic celler
  ocupa un petit àmbit comunicat amb el nou celler adjunt a l'habitatge.
  A la banda de ponent del vestíbul es troba el menjador i la cuina a la part posterior
  comunicada amb un petit pati on es troba el pou de la casa.
  L'escala porta fins a la sala principal que ocupa la crugia central de l'edifici i distribueix a
  les estances de la planta primera. A la banda de ponent s'accedeix a tres dormitoris i a la banda de llevant a la "sala de planxa" i a un passadís que comunica amb un altell situat
  sobre el nou celler. Aquest altell no té un ús concret però sembla haver allotjat un antic
  habitatge comunicat amb el jardí a través d'unes escales exteriors. Les parets i el sostre de
  la sala principal i de les estances de la planta primera, es troben ornamentats amb pintures
  vuitcentistes de gran qualitat, associades a la gran reforma de la casa realitzada a finals
  del segle XIX. El paviment de la planta primera és de rajola hidràulica.
  A la planta sota coberta hi ha un estar i un magatzem.
  La masia disposa d'un annex de planta allargassada adossat a la banda de tramuntana
  que consta de planta baixa i planta primera amb coberta a una sola vessant de teula
  ceràmica tipus aràbiga. A la planta primera hi ha una galeria composada per un conjunt
  d'arcs de mig punt, alguns tancats amb vidrieres practicables. La planta baixa allotja dos
  aparcaments per vehicles i l'accés a l'habitatge. L'extrem de ponent d'aquest cos disposa
  d'un petit habitatge amb accés independent des de l'exterior.
  A la banda de llevant de la casa hi ha un cos adjunt que allotja els cups i cellers del
  conjunt. Cos de planta regular que consta de planta baixa i planta primera amb coberta a
  una sola vessant de teula ceràmica tipus aràbiga. El celler es distribueix en dues naus
  juxtaposades i comunicades amb el jardí a través d'un portal cadascuna. Sobre les naus hi
  ha un altell comunicat amb l'habitatge a nivell de planta primera i amb l'exterior del clos a
  través d'unes escales. L'extrem nord d'aquest cos, allotja els cups i premses, amb accés
  des del pati d'accés situat a la banda de tramuntana. Aquest espai conserva tres cups de
  vi, quatre cups de brisa i la premsa amb un antic mecanisme d'accionament.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba: "Masia d'origen medieval coneguda actualment com Carner de Brines. El mas afrontava l'any 1535 amb les honors del mas Martí de la Pedrissa, mas Potes, mas Soler de l'Olivera, mas Colibert i amb el terme de Rubió... L'any 1379 Ramon Muset de la població de Carbasí, comprarà tot el mas, a Jofre de Castellolí i Maria, habitants tots dos d'Igualada."
  Jorba continua dient: "Càndia, es carsarà l'any 1489, en primeres núpcies, amb Joan Mercader, originari de Collbató. A partir d'aquest moment el cognom Mercder identificarà el mas, afegint-se al de Brines"

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1991): "Els alcaldes d'Òdena dels darrers cent anys", Òdena, Butlletí d'Informació Municipal. Nova època, 22, Ajuntament d'Òdena, Òdena, pp.19-20.